BAŞKAN SALİH KARAAĞAÇ'IN MESAJI

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Yönetim olarak  Esnafımızın sorunları ile ilgili çözüm odaklı araştırmacı, yenilikçi ve gelişen ulaşım sektöründeki çalışmaları yakından takip ederekten  Esnafımız ve Manisa Halkı  için en iyi hizmeti sunabilmek  amacıyla bu göreve talip olduk ve üyelerimizin taktiri ile de bize verilen görevi laiki ile yerine getirmeye çalışacağız.

                Ulaşım hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde en büyük yüklenicilerden olan ulaştırma esnafı ile ilgili olarak yapılacak tüm düzenleme ve çalışmalar, ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak faktör olacaktır. Modern ekonomilerin dayandığı temel dinamiklerden biri, insan ve eşyanın amacına uygun olarak taşınabilmesidir. Hareketlilik yaşam kalitesinin temel dinamiği olduğundan, büyüyen nüfus ve ekonomi sonucunda ortaya çıkan yeni hareketlilik gereksinimlerinin karşılanabilmesi için özellikle şehir içi toplu taşıma ve şehir içi veya şehirler arası yük taşımacılığı alanlarında daha etkin bir ulaştırma altyapısının oluşturulması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu alanlarda en fazla faaliyet gösteren meslek kolları olan taksicilik, minibüsçülük, halk otobüsçülüğü, servis aracı işletmeciliği ve kamyonculuk meslekleri ülkemizde ağırlıklı olarak esnafımız tarafından icra edilmektedir.

• Sektörde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların mevcut durumlarını, sorunlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini tespit etmek,

 • Tespit edilen sorunlara çözüm önerileri geliştirmek,

• Sektörde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların rekabet gücünün artırılabilmesi için, sektördeki yurt içi ve yurt dışı iyi uygulamaları, yeni akımları, yönetsel ve teknolojik gelişmeleri tespit etmek,

• Bu çerçevede sektör vizyonunu ortaya koymak ve sektörü bu vizyona taşıyacak gelişme eksenlerini tamamlayabilmektedir.

                Şehir içi ulaşım imkânları, özellikle büyük şehirlerde sosyal, ekonomik ve coğrafi etkiler kapsamında giderek önem kazanmaktadır. Özellikle son dönemde büyük şehirlerde otomobille ulaşımın maddi ve çevresel yükünün giderek artması, şehir içi toplu taşımacılığın önemini artırmıştır.

                Bu çerçeveler doğrultusunda Esnafımıza ve Manisa halkına en iyi hizmeti sunmayı kendimize görev edindik.

Başkanın Özgeçmişi

Oda Başkanımız Sn. Salih KARAAĞAÇ 03/03/1962 tarihinde Manisa'da doğmuştur.

1985 Yılında Minibüs ve Servis Taşımacılığı ile meslek hayatına girmiş olup şoför esnafının yaşadığı sorunları görüp bu sıkıntıların çözümünde katkı sağlamak için 1999 yılında Manisa Şoförlerl ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetimine girmiştir.

2010 yılı Oda seçimlerinden sonra 6 yıl Başkan Vekilliği yapıp 26 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurul seçimlerinde yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçişmiş ve 28 Mart 2018 tarihinden itibaren de Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı görevini yürütmeye başlamıştır.

tesk
turktuv
gib
meskop
kumer
tsof
manisatso
meskob