‘J’ PLAKA TAHSİSLİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

Mevzuat Tarihi : 22-08-2016

Bu Yönergenin amacı; Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, verilecek ‘J’’ Plakaların, ‘J’’ Plakalara tescil edilecek servis taşımacılığında kullanılacak araçları, araç sahipleri, araç güzergahları uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kur

EK BELGELER:

tesk
turktuv
gib
meskop
kumer
tsof
manisatso
meskob