KARAYOLU ÖZEL TOPLU TAŞIMA OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

Mevzuat Tarihi : 22-08-2016

Bu Yönergenin amacı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde; hizmetleri verecek “Özel Toplu Taşıma Otobüsleri”nin sayısını, güzergâhlarını, taşıma düzenlerini ve güvenliğini sağlamak, şoförlerin nite

EK BELGELER:

tesk
turktuv
gib
meskop
kumer
tsof
manisatso
meskob