‘D’ PLAKA TAHSİSLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

Mevzuat Tarihi : 23-02-2016

Bu Yönergenin amacı; Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde il merkezi ve bağlı ilçe merkezlerinde belirlenen güzergâhlarda, toplu taşıma aracı çalışma ruhsatı verilen ‘D’ plaka tahsisli Özel Halk Otobüslerinin hangi koşullar altında ve ne şeki

EK BELGELER:

tesk
turktuv
gib
meskop
kumer
tsof
manisatso
meskob